حسابداری

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
فروش

کتاب اصول حسابداری 1 اثر محمد علی فتوره بنایی و  عبدالرضا طهماسبی در 332 صفحه توسط نشر دانشگ.....

فروش

کتاب اصول حسابداری 2 و حسابداری شرکت‌ ها نوشته محمد علی فتوره بنایی و عباس‌ علی اکبری‌ مهر توسط ن.....

فروش

کتاب تحلیل نظریه های مالی و حسابداری (متن و موارد) با ترجمه  سمیرا شفایی‌ یامچلو، سودابه مرش.....

فروش

کتاب حسابداری شرکت های بیمه اثر محمد علی فتوره بنایی توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلا.....

فروش

کتاب فرهنگ اصلاحات تخصصی مالی و حسابداری از جمله کتاب های زبان تخصصی رشته حسابداری است. .....

فروش

کتاب مبانی حسابداری مدیریت رویکرد و دیدگاه نوین اثر دکتر فریدون رهنمای رودپشتی توسط نشر نسل نواند.....