حقوق

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
فروش

کتاب اخلاق بازجویی اثر مایکل اسکرکر با ترجمه افشین خاکباز توس نشر نو با موضوع بازجویی های پلیس من.....

فروش

کتاب پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی (چهار جلدی) توسط مرکز مطبوعات و انت.....

فروش

کتاب پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری (سه جلدی) از جمله منابع معتبریست ک.....

فروش

کتاب پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با قانون مجازات اسلامی (هشت جلدی) توسط نشر مرکز مطبوعات.....