مدیریت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
فروش

شرح کامل درس و بیان نکات مهم ارائه مثال های متنوع برای آموزش کامل مفاهیم شامل سوا.....

فروش

کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با تاکید بر سازه های بازتابنده ami، pls، lisrel نوشته منصور موم.....

فروش

کتاب مدیریت منابع انسانی اثر اسفندیار سعادت برای دانشجویان رشته مدیریت منابع انسانی در مقطع کارشن.....