پاکن و غلط گیر

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

غلط گیر نواری پوشش دهی عالی دارای درپوش امکان استفاده بر روی متون دست نویس .....

در سال های دور اکثر افراد به جای پاکن از تکه های خمیر نان استفاده می‌کردند تا اینکه یک مهندس انگل.....