مدیریت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

کتاب آداب و فرهنگ سفر اثر طاهره شالچیان است که توسط نشر پیام نور در 252 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب آشنایی با قوانین کسب و کار اثر زین العابدین رحمانی است که توسط نشر پیام نور در 294 صفحه به چ.....

کتاب آمار و احتمالات مهندسی اثر علی قربانی است که توسط نشر پیام نور در 246 صفحه به چاپ .....

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول) اثر عادل آذر است که توسط نشر سمت در 348 صفحه به چا.....

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول اثر خدیجه جمشیدی توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم اثر خدیجه جمشیدی توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب احکام تجارت از دیدگاه اسلام اثر سید محمد کاظم مصطفوی و دیگران توسط نشر طلائی چاپ شده است .....

کتاب احکام کسب و کار اثر محمد تقی امینی و همکاران است که توسط نشر پیام نور در 260 صفحه به چا.....

کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلام اثر محمد مهدی پرهیزکار و روح الله حسینی توسط نشر پیا.....

کتاب اخلاق و احکام کسب و کار اثر محمد مهدی پرهیزکار است که توسط نشر پیام نور در 292 صفحه به .....

کتاب اداره امور سازمانهای محلی اثر ابوالقاسم طاهری توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب اداره امور عمومی در اسلام اثر محمد خدابخش است که توسط نشر پیام نور در 280 صفحه به چاپ رسیده .....

کتاب ارتباطات بازاریابی اثر محمد محمودی میمند است که توسط نشر پیام نور در 340 صفحه به چاپ رس.....

کتاب ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی اثر یزدان شیرمحمدی است که توسط نشر پیام نور در 206 صفحه .....

کتاب ارزیابی طرح های صنعتی اثر داود مجیدیان توسط نشر سازمان مدیریت صنعتی چاپ شده است .....

کتاب استراتژی های مدیریت دانش اثر محمد مهدی پرهیزکار است که توسط نشر پیام نور در 280 صفحه به چاپ .....

کتاب اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگردی اثر یزدان شیرمحمدی و همکاران است که توسط نشر پیام نو.....

کتاب اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان اثر مهدی تقوی است که توسط نشر پیام نور در 412 صفحه به چاپ رس.....

کتاب اصول مدیریت تعاونی ها اثر غلامرضا سلیم است که توسط نشر پیام نور در 228 صفحه به چاپ رسیده است.....

کتاب اصول و روش برنامه ریزی اثر جمعی از نویسندگان است که توسط نشر پیام نور در 266 صفحه به چا.....

ویژه

شرح کامل درس و بیان نکات مهم ارائه مثال های متنوع برای آموزش کامل مفاهیم شامل سوا.....

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت اثر فرهاد مشفقی است که توسط نشر سمت در 244 صفحه به چ.....

کتاب انگلیسی برای دانشجویان مدیریت جهانگردی و هتلداری اثر غلامرضا کیانی و مریم خضری نژاد است.....

کتاب بازاریابی الکترونیکی اثر میرزا حسن حسینی است که توسط نشر پیام نور در 302 صفحه به چاپ رس.....

کتاب بازاریابی بین الملل اثر میرزا حسن حسینی توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار اثر حسن الوداری توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب بازاریابی گردشگری اثر لس لامزدن است که ابوالفضل تاج زاده نمین آن را به فارسی ترجمه کرده.....

کتاب بازرگانی بین الملل اثر جمشید سالار است که توسط نشر پیام نور در 332 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب بازرگانی بین الملل اثر محمد حقیقی توسط نشر دانشگاه تهران چاپ شده است .....

کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار اثر امیر هوشنگ تاج فر است که توسط نشر پیام نور در 352 صفح.....

کتاب بانكداري الكترونيكي اثر حسین عباسی نژاد توسط نشرسمت در 256 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب برنامه ریزی تولید اثر غلامرضا اسماعیلیان است که توسط نشر پیام نور در 92 صفحه به چاپ رسی.....

کتاب برنامه ریزی سفرهای هوائی اثر محسن سقائی است که توسط نشر پیام نور در 250 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اثر علی حاج شیرمحمدی توسط نشر ارکان دانش چاپ شده است .....

کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی اثر لطف الله فروزنده است که توسط نشر.....

کتاب برنامه ریزی و نظارت راهبردی (ارشد) اثر فریدون احمدی است که توسط نشر پیام نور در 270 صفحه به .....

کتاب بهبود و بازسازی سازمان اثر زهرا برومند توسط نشر جنگل چاپ شده است .....

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها اثر شهنام طاهری توسط نشر هستان چاپ شده است .....

کتاب بیمه های اتکایی اثر مراد کردی است که توسط نشر پیام نور در 306 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته اثر جمشید سالار است که توسط نشر پیام نور در 344 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب تاریخ عقاید سیاسی اثر ابوالقاسم طاهری توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب تاریخ فرهنگ ایران 1 اثر صالح امین پور است که توسط نشر پیام نور در 240 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب تاریخ فرهنگ ایران 2 اثر محمد شورمیج است که توسط نشر پیام نور در 220 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها اثر شمس السادات زاهدی توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت اثر حسن رنگریز توسط نشر چاپ و نشر بازرگانی چاپ شد.....

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها اثر محمد مهدی پرهیزگار و روح الله حسینی توسط نشر پیا.....

کتاب تحقیق در عملیات (1) اثر بهنوش خطیری در 352 صفحه توسطنشر راه چاپ شده است .....

کتاب تحقیق در عملیات 2 اثر عادل آذر توسط نشر پیام نور چاپ شده است .....