مهندسی کشاورزی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
ویژه

کتاب مفاهیم و شیوه های ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با ترجمه سحر ده یوری، محمد محمدی منا.....

کتاب میکروبیولوژی عمومی اثر مینا افسری نژاد شایسته سپهر توسط نشر پیام نور به چاپ رسیده است. .....

کتاب پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن اثر محمدرضا مهرگان توسط نشر کتاب دانشگاهی به چا.....