تعریف فنون مشاوره
فنون مشاوره مجموعه قواعدي است که اجراي مشاوره موفقیت آمیز را عملی می سازد به طورکلی جریان مشاوره داراي
سه مرحله آغاز و پایان و ادامه می باشد.
تعریفمشاوره از نظر پاترسون
پاترسون معتقد است که براي تعریف مشاوره بهتر است بررسی شود که مشاوره ، چه اموري نیست او می گوید:
-1 مشاوره مترادف با ارائه اطلاعات نیست. با اینکه ممکن است در رابطه مشاورهاي اطلاعاتی به مراجع داده شود.
-2 مشاور نصیحت کردن و تلقین مطلب بر مراجع نیست.
-3 مشاوره تاثیر و نفوذ بر طرز فکرها ، عقاید و رفتار مراجعین از طریق قانع سازي و حکم نیست.
-4 مشاوره تعیین و انتخاب شغل براي مراجعین نیست.
-5 مشاوره مترادف با مصاحبه نیست.
( تعریفمشاوره از نظر بلاکر ( 1974
از نظر بلاکر مشاور فرآیندي دو جانبه بین مشاور و مراجع است که فهم با معناي مراجع از خود و محیط را ساده می
کند. منجر به کشف و ایجاد اهداف با معنایی براي آینده او می گردد.
اهداف مشاوره و روان درمانی
-1 تغییر رفتار مراجع ،یکی از اهداف مشاوره و روان درمانی تغییر رفتار مراجع است در اثر تغییر رفتار عملکرد مراجع
بهتر خواهد شد و با رضایت خاطر بیشتري زندگی خواهد کرد.
-2 بهبود کارائی شخصی مراجع، یکی ار هدفهاي مشاوره و روان درمانی بهبود کارائی شخصی مراجع است. به نظر
بلاکر( 1996 ) انسانی کار آمد است که بتواند به طرح هاي مختلف زندگی تعهد عمل بسپارد و در وقت و انرژي خود
صرفه جویی کند.
این کتاب یک فایل pdf  می باشد
کتاب
نوع فایل pdf
تعداد صفحات 192 صفحه

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمي شود!

رتبه: بد خوب

کد را در کادر زير وارد کنيد:

پر فروش ترین ها
بیشترین بازدید
آخرین محصولات
ویژه ها