کتاب های معرفی شده در برنامه کتاب باز فصل پنجم قسمت 57

انتشار در: معرفی کتاب تاریخ ایجاد: 2020-11-19 بازدید: 3815

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم برنامه کتاب باز قسمت پنجاه و هفت

میهمان برنامه: آقای اردشیر رستمی

کارشناس برنامه: حسین فروتن

 

کتاب های معرفی شده:

1- کتاب درخت ها ایستاده سفر می کنند نوشته اردشیر رستمی

2- کتاب بهانه ها

3- کتاب شصت داستان نوشته دینو بوتزاتی

4- کتاب بیست داستان

5- کتاب صحرای تاتارها نوشته دینو بوتزاتی

6- کتاب مصائب من در حباب استارت آپ نوشته دنیل لاینز

7- کتاب سرگذشت فلسفه غرب نوشته آلن دوباتن

8- کتاب برادران سیسترز نوشته پاتریک دوویت

9- کتاب تنهایی پرهیاهو نوشته بهومیل هرابال

10- کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته الن دوباتن (جهت خرید کتاب کلیک کنید)

11- کتاب تسلی بخشی های فلسفی نوشته آلن دو باتن (جهت خرید کتاب کلیک کنید)

12- کتاب هنر سیر و سفر نوشته آلن دوباتن