کتاب های معرفی شده در برنامه کتاب باز فصل پنجم قسمت 54

انتشار در: معرفی کتاب تاریخ ایجاد: 2020-11-19 بازدید: 1395

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم برنامه کتاب باز قسمت پنجاه و چهار

میهمان برنامه: دکتر ابراهیم افشار

کارشناس برنامه: دکتر رشی کاکاوند

 

کتاب های معرفی شده:

1- کتاب هویت نوشته فرانسیس فوکویاما (جهت خرید کتاب کلیک کنید)

2- کتاب مبانی پژوهش کیفی نوشته انسلم استراوس

3- کتاب مهارت های ارتباطی برای کتابداران نوشته دکتر ابراهیم افشار

4- کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودرو داستایفسکی (جهت خرید کتاب کلیک کنید)

5- کتاب تسخیرشدگان نوشته فئودرو داستایفسکی

6- کتاب لذات فلسفه نوشته ویل دورانت

7- کتاب تاریخ تمدن

8- کتاب تاریخ جامعه ایران

9- کتاب تاریخ ایران کمبریج

10- کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان

11- کتاب معمای هویدا نوشته دکتر عباس میلانی

12- کتاب نگاهی به شاه

13- کتاب جامعه شناسی گیدنس نوشته آنتونی گیدنز

14 - کتاب ابله نوشته فئودرو داستایفسکی

15- کتاب آخر شاهنامه نوشته مهدی اخوان ثالث

16- کتاب از این اوستا

17- کتاب بدعت ها و بدایع نیما

18- کتاب پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی (جهت خرید کتاب کلیک کنید)