کتاب های معرفی شده در برنامه کتاب باز فصل پنجم قسمت 53

انتشار در: معرفی کتاب تاریخ ایجاد: 2020-11-19 بازدید: 856

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم برنامه کتاب باز قسمت پنجاه و سه

میهمان برنامه: آقای سینا حسینی، احسان رضایی

 

کتاب های معرفی شده:

1- کتاب عشق و نفرت نوشته ویلیام شایرر

2- کتاب مرگ ایوان ایلیچ نوشته لیو تولستوی

3- کتاب جنگ و صلح نوشته لئون تولستوی

4- کتاب تالستوی و شوپنهاور

5- کتاب تالستوی فروید الیاس

6- کتاب چه باید کرد؟

7- کتاب دفترچه ی ممنوع

8- کتاب سیاحت غرب

9- کتاب تنهایی دم مرگ

10- کتاب تام جونز