کتاب های معرفی شده در برنامه کتاب باز فصل پنجم قسمت 52

انتشار در: معرفی کتاب تاریخ ایجاد: 2020-11-19 بازدید: 887

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم برنامه کتاب باز قسمت پنجاه و دو

میهمان برنامه: آقای احسان عبدی پور

کارشناس برنامه: دکتر مجتبی شکوری

 

کتاب های معرفی شده:

1- کتاب گندزدایی از مغز نوشته فیث جی هارپر

2- کتاب کتاب زندگی پنهان ذهن نوشته ماریانو سیگمان (جهت خرید کتاب کلیک کنید)