رابطه جنسیت و تحصیلات در دختران و پسران

انتشار در: مقالات تاریخ ایجاد: 2023-08-26 بازدید: 220
۹-۷ جنسیت و تحصیلات 
 
دختران 
 
در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به خصوص در میان فمینیستها نسبت به آموزشی که دختران دریافت می کردند نگرانیهای زیادی وجود داشت. 
موضوعهای درسی دختران نسبت به پسران متفاوت بود و مشاغلی که به دختران می دادند هم از لحاظ پایگاه و هم از لحاظ دستمزد پایین تر از پسران بود. 
 
فمینیستها اعتقاد داشتند که مردان تبعیضهای زیر را نسبت به زنان روا می دارند: 
 
- اینکه دختران نیازی به تحصیلات بالا ندارند زیرا آنان مادر و خانه دار می شوند. 
 
- اینکه تحصیلات زیاد ماهیت زنانگی آنان را از میان م یبرد. 
 
- و اینکه هوش زنان کمتر از هوش مردان است. 
 
این ایده ها به مذاق مردان خوش می آمد زیرا دلایلی را برای ارائه تحصیلات بهتر و مشاغل بهتر به مردان به دست می داد. پژوهشها نشان می داد که: 
 
- آموزگاران به دختران کمتر از پسران توجه می کردند. 
 
- آموزگاران انتظار نداشتند که دختران مانند پسران در تحصیل موفق شوند. 
 
- آموزگاران تصور نمی کردند که دختران اهمیتی برای داشتن شغل قائل شوند 
 
- بسیاری از کتابهای درسی و مطالب آموزشی قدیمی برای جنسیت مرد اهمیت بیشتری قائل می شدند، مثلاً در کتابهای علوم قدیمی فقط عکس پسران چاپ می شد که در حال انجام
 
آزمایشهای علمی بودند. 
 
ظهور موفقیتهای تحصیلی دختران در سالهای اخیر را می توان با موارد زیر مرتبط دانست: 
 
آگاهی از مسائل مربوط به جنسیت در مدارس و معلمان هر چه بیشتر از این مسائل آگاه تر شده اند و می کوشند که با پسران و دختران به طور یکسان رفتار کنند تا برای آنان فرصتهای
 
برابر را فراهم سازند. 
 
- دگرگونی در تحصیلات عالی و چشمداشتهای اشتغال - دختران برای دستیابی به مدارک عالی و مشاغل بالا چشمداشت بیشتری دارند و والدین آنان نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای
 
پیشرفت اجتماعی دخترانشان نشان می دهند. این امر نشان می دهد که وضعیت نسبت به چند سال پیش که دختران تصور می کردند زود باید ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند به شدت
 
دگرگون شده است. با این حال، بسیاری از دختران همچون گذشته، وارد مشاغل منشیگری، پرستاری یا فروشندگی در فروشگاهها می شوند در عین حال اقبال آنان به رشته های علمی و فنی
 
و پزشکی نیز افزایش یافته است، اما اکثریت همچنان کارهای خانه را نیز انجام می دهند. 
 
پسران 
 
در چند سال گذشته نگرانی در مورد بی علاقگی پسران نسبت به تحصیل، بیش از دختران محسوس است، در واقع امروزه نسبت پسران برای ادامه تحصیل در مقایسه با سالهای گذشته و در
 
مقایسه با دختران کاهش یافته است و سرعت  موفقیت درسی آنان به اندازه دختران نبوده است. 
 
شاید مهمترین عامل این پدیده تغییرات در نوع و میزان اشتغال باشد. امروزه مشاغل سنتی مردان در( صنعت، مهندسی و غیره) کمتر از گذشته است و مشاغل در صنایع خدماتی که به عنوان
 
مشاغل زنان تلقی می شوند، بیشتر شده است. اگرچه برای پسران فرصتهای کاری جدیدی مثلاً در حوزه های رایانه و فناوری به وجود آمده است، گفته شده است که پسران امروزی نسبت به
 
پسران گذشته آینده نامطمئن تری دارند. پسران نگران آینده اند( گو اینکه ممکن است علاقه ای به صحبت کردن درباره آن نداشته باشند) در حالی که دختران از اعتماد به نفس بیشتری
 
برخوردارند.