آخرین بلاگ ها

تعریف آموزش کارکنان و اهمیت و خواص آموزش کارکنان

۱-۶ تعریف آموزش کارکنان 
 
منظور از آموزش کارکنان، کلیه تلاشها و کوششهایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارهای مطلوب در کارکنان یک سازمان می باشد که آنان را آماده انجام
 
وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید. 

نظریه های متداول حقوق و مزایا

٩-١ نظربه های متداول حقوق و مزايا
 
در رویکردهای متداول، چهار دسته نظریه در مورد حقوق و مزایا عنوان شده که دراین بخش به اختصار به انها اشاره میشود (استرومیر ، ۰۷ ۲۰: ١٩):
 
نمایش 1 تا 6 از 29 (5 صفحه)