پیکان

نمايش: ليست شبکه اي
مرتب سازي بر اساس:
نمايش:

کتاب 21 قانون انکار ناپذیر رهبری اثر جان سی مکسول است که مهدی قراچه داغی آن را به فارسی ترجمه کرد.....

کتاب آخرین سخنرانی اثر رندی پوش است که ارمغان جزایری آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکان د.....

کتاب اصول مشاوره توسط جان سی مکسول پدیده آمده و مهدی قراچه داغی آن را به فارسی ترجمه کرده است و ا.....

کتاب امروز مهم است اثر جان سی مکسول است که مهدی قراچه داغی آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پ.....

کتاب باج گیری عاطفی اثر سوزان فوروارد با ترجمه ی منیژه شیخ جوادی در 400 صفحه توسط نشر پ.....

کتاب بدون اضافه وزن اثر کارن دارلینگ است که گیتی خوشدل آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکان.....

کتاب برای نویسنده شدن اثر دروتیا برند با ترجمه ی گیتی خوشدل در 122 صفحه توسط نشر پیکان چاپ شده اس.....

کتاب بودا کیست و پیامش چیست اثر عبدالعظیم رضایی است که توسط نشر پیکان در 606 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب حقیقت عریان اثر جودی پیکولت است که مهگونه قهرمان آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکان .....

کتاب رهبر 360 درجه اثر جان سی مکسول است که محمد قصاع آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکان د.....

ویژه

کتاب روابط از دست رفته اثر جوهن هری است که مهدی قراچه داغی آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پ.....

کتاب روانشناسی کمال اثر دوآن شولتس است که گیتی خوشدل آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکان د.....

کتاب زنان شیفته اثر رابین نوروود است که مهدی قراچه داغی آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکا.....

کتاب زنانه رفتار کنید مردانه فکر کنید اثر استیو هاروی است که بیتا عباسپور آن را به فارسی ترجمه کر.....

کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند اثر کلاريسا پينکولا استس و با ترجمه خوب سیمین موحد توسط نشر پیکان.....

کتاب سرگذشت یک یوگی اثر پاراهامسا یوگاناندا است که گیتی خوشدل آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نش.....

کتاب شفای زندگی اثر لوئیز ال هی با ترجمه ی گیتی خوشدل در 345 صفحه توسط نشر پیکان چاپ شده است .....

کتاب شفای کودک درون اثر لوسیا کاپاچیونه با ترجمه ی گیتی خوشدل در 228 صفحه توسط نشر پیکان چاپ شده .....

کتاب طراحی نظم به شیوه فنگ شویی اثر کارن کینگستون است که گیتی خوشدل آن را به فارسی ترجمه کرده و ت.....

کتاب نبرد هنرمند اثر استیون پرسفیلد است که نوشین دیانتی آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر پیکا.....

کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استیون کاوی است که گیتی خوشدل آن را به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر .....

کتاب چشم دل بگشا اثر کاترین پاندر با ترجمه ی گیتی خوشدل در 215 صفحه توسط نشر پیکان چاپ شده است .....

ویژه

کتاب چهار اثر نوشته فلورانس اسکاول شین نقاش، نویسنده و مشاور آمریکایی و ترجمه شده توسط نویسنده و .....

کتاب کسب و کار بی همتا اثر مارک آلن با ترجمه ی گیتی خوشدل در 164 صفحه توسط نشر پیکان چاپ شده است .....