رشته تربیت بدنی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

کتاب آشنایی با آسیب های ورزشی اثر آذر آقایاری است که توسط نشر پیام نور در 432 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش اثر لقمان کشاورز است که توسط نشر پیام نور در 400 صفح.....

کتاب آناتومی انسانی اثر علی اصغر رواسی است که توسط نشر پیام نور در 236 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب ارزیابی برنامه برای مدیران ورزشی اثر حسن اسدی است که توسط نشر پیام نور در 132 صفحه به چاپ رس.....

کتاب تاریخ تربیت بدنی اثر کاشف میرمحمد است که توسط نشر پیام نور در 152 صفحه به چاپ رسیده است .....

ویژه

کتاب دوچرخه سواری اثر کیوان ملانوروزی توسط انتشارات دانشگاه آزاد منتشر شده است. کتاب مصور حاض.....

کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی اثر حمید قاسمی است که توسط نشر پیام نور در 177 صفحه به چاپ رسیده است.....

مبنی بر 1 نظر

کتاب زمان بندی تغذیه برای اوج اجرا اثر هیدی اسکولنیک و ترجمه یاسر کاظم‌زاده مناسب دانشجویان رشته .....

کتاب فیزیولوژی انسانی (ارشد) اثر دانیل مگ لوگلین است که عباسعلی گایینی آن را به فارسی ترجمه کرده .....

کتاب فیزیولوژی انسانی اثر عباسعلی گایینی است که توسط نشر پیام نور در 196 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی اثر حمید قاسمی است که توسط نشر پیام نور در 200 صفحه به چاپ رسید.....

کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی اثر ابوالفضل فراهانی است که توسط نشر پیام نور در 296 صفحه به چاپ رسید.....

کتاب مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش اثر حمید قاسمی است که توسط نشر پیام نور در 228 صفحه .....

کتاب مدیریت مالی و اداری در ورزش اثر مرتضی رضایی صوفی است که توسط نشر پیام نور در 266 صفحه به چاپ.....

کتاب مدیریت نشان (نام تجاری) و بلیت فروشی در سازمانهای ورزشی اثر مهرداد محرم زاده است که توسط نشر.....

کتاب مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی اثر ابوالفضل فراهانی است که توسط نشر پیام نور در 256 صفحه.....

کتاب مدیریت و سازماندهی در ورزش اثر دیوید سی وات است که ابوالفضل فراهانی آن را به فارسی ترجمه کرد.....

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات اثر هاشم کوزه چیان است که توسط نشر پیام نور در 210 صفحه به چاپ رس.....

مبنی بر 1 نظر

کتاب مدیریت ورزش های هوای آزاد اثر سارا کشکر است که توسط نشر پیام نور در 188 صفحه به چاپ رسیده اس.....