شیمی و کلیه گرایش ها

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

کتاب آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی اثر محمود پایه قدر است که توسط نشر پیام نور در 232 صفحه به چاپ .....

کتاب آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی رنگ اثر هوشنگ حمیدیان است که توسط نشر پیام نور در 64 صفحه به چاپ ر.....

ویژه

کتاب شیمی عمومی 1 اثر مسعود گیاهی در 400 صفحه توسط نشر دانشگاه آزاد به چاپ رسیده است. .....

کتاب شیمی و تکنولوژی رنگ اثر هوشنگ حمیدیان است که توسط نشر پیام نور در 184 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب شیمی و تکنولوژی نفت اثر هوشنگ واحدی است که توسط نشر پیام نور در 184 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب شیمی و تکنولوژی پلیمر اثر بخشعلی معصومی است که توسط نشر پیام نور در 180 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب شیمی و فناوری مواد غذایی اثر بخشعلی معصومی است که توسط نشر پیام نور در 296 صفحه به چاپ رسیده.....

کتاب شیمی و فناوری چرم اثر بی بی فاطمه مستغنی است که توسط نشر پیام نور در 220 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب مروری بر انواع نانو جاذب ها و کاربرد آن در آنالیز عناصر و ترکیبات آلی نوشته علی مقیمی و محمد.....