مترجمی زبان

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

کتاب اصول و روش ترجمه اثر کاظم لطفی پور ساعدی است که توسط نشر پیام نور در 236 صفحه به چاپ رس.....

کتاب بررسی ساخت مقابله ای جمله فارسی و انگلیسی اثر لطف اله یارمحمدی است که توسط نشر پیام نور در 2.....

کتاب ترجمه متون ادبی اثر محمود عليمحمدي است که توسط نشر پیام نور در 266 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب ترجمه متون اقتصادی اثر منوچهر جعفری گهر است که توسط نشر پیام نور در 328 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب ترجمه متون سیاسی اثر غلامرضا تجویدی است که توسط نشر پیام نور در 218 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 اثر غلامرضا تجویدی است که توسط نشر پیام نور در 304 صفحه به چاپ رس.....

کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 2 اثر غلامرضا تجویدی است که توسط نشر پیام نور در 316 صفحه به چاپ رس.....

ویژه

کتاب ترجمه متون مطبوعاتی اثر سیامک مظلومی و نشر توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر .....

کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 2 اثر هوشنگ توانگر است که توسط نشر پیام نور در 307 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب ترجمه پیشرفته 1 اثر فرزانه فرحزاد است که توسط نشر پیام نور در 184 صفحه به چاپ رسیده است.....

کتاب ترجمه پیشرفته 2 اثر علی رضاقلی است که توسط نشر پیام نور در 164 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی اثر مریم فلاحی است که توسط نشر خردمندان در 100 صفحه به .....

کتاب خواندن و درک مفاهیم 3 اثر منوچهر جعفری گهر است که توسط نشر پیام نور در 512 صفحه به چاپ .....

کتاب نمونه های شعر ساده انگلیسی اثر عباس سعیدی پور است که توسط نشر پیام نور در 208 صفحه به چ.....

ویژه

کتاب چهل درس در ترجمه پیشرفته اثر سیامک مظلومی و نشر توسط دانشگاه آزاد اسلامی .....