مهندسی کشاورزی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

کتاب آشنایی با دامپروری ایران اثر مختار فتحی است که توسط نشر پیام نور در 216 صفحه به چاپ رسیده اس.....

کتاب آشنایی با شیوه های خوداشتغالی اثر حسین شعبانعلی فمی است که توسط نشر پیام نور در 339 صفحه به .....

کتاب آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی اثر فاطمه کاراندیش است که توسط نشر پیام نور در 2.....

کتاب اصول طراحی منظره و چشم انداز اثر محمد رضوانی است که توسط نشر پیام نور در 206 صفحه به چاپ رسی.....

کتاب اقتصاد انرژی اثر فاطمه علیجانی است که توسط نشر پیام نور در 242 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اثر سهراب مرادی است که توسط نشر پیام نور در 328 صفحه به چاپ ر.....

کتاب تکنولوژی غلات اثر بهاره دلیل است که توسط نشر پیام نور در 176 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب طراحی باغ و پارک اثر محمدرضا سیفی است که توسط نشر پیام نور در 284 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی اثر رویا کرمی توسط نشر پیام نور در 148 صفحه به چاپ ر.....

کتاب مدیریت تولیدات روستایی اثر هوشنگ ایروانی است که توسط نشر پیام نور در 312 صفحه به چاپ رسیده ا.....

کتاب مدیریت ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی اثر منصور بهروزی لار است که توسط نشر پیام نور در 448 صف.....

کتاب مدیریت مزرعه اثر سید مهیار صدرالاشرافی است که توسط نشر پیام نور در 310 صفحه به چاپ رسیده است.....

ویژه

کتاب مفاهیم و شیوه های ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه با ترجمه سحر ده یوری، محمد محمدی منا.....

کتاب مهندسی منابع آب اثر بابک مومنی است که توسط نشر پیام نور در 228 صفحه به چاپ رسیده است .....

کتاب مهندسی ژنتیک و روش ها اثر محمدعلی ابراهیمی است که توسط نشر پیام نور در 408 صفحه به چاپ .....

کتاب میکروبیولوژی عمومی اثر مینا افسری نژاد شایسته سپهر توسط نشر پیام نور به چاپ رسیده است. .....

کتاب پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن اثر محمدرضا مهرگان توسط نشر کتاب دانشگاهی به چا.....